Ijin NO…Cuti YES

Cuti  adalah salah satu bentuk hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada PNS yang memang sepatutnya diterima. Walaupun termasuk hak, namun  dalam cuti...
Laman 1 dari 13